Uverenja za polaznike obuke Primena programa srpskog kao nematernjeg jezika

Uverenja za polaznike koji su izvršili sve obaveze na obuci Primena programa srpskog kao nematernjeg jezika mogu se preuzeti ovde.