Poseta predškolske grupe Reuda Ebu Hanife

Predškolska grupa Reuda Ebu Hanife posetila je našu školu. Djeca su imala prilike da se detaljno upoznaju sa čovečijim tijelom, organima i funkcijom organa uz pomoć nastavnice Šemse Mašović koja je drugarima sve detaljno objasnila.