Radno vreme sa strankama: 07.00-15.00h

Sekretar škole: Arifa Hasić

Kontakt: +381 63 467 653