Radno vreme sa strankama: 07.00-15.00h

Administrativno finansijski radnik: Mersija Baždarević

Kontakt: 060-1-936-283, 062-8-557-762