Plan rada učeničkog parlamenta

Đački parlament je Zakonom zagarantovana formalna institucija organizovana zbog lakše komunikacije između učenika i nastavnika i većeg i boljeg doprinosa samih učenika u ukupnom funkcionisanju škole. U Đački parlament biraju se po dva učenika svakog odeljenja u školi.

Parlament ima svog predsednika. Parlament se bavi sledećim pitanjima:

  • razmatranjem odnosa i saradnje učenika i nastavnika i stručnih saradnika;
  • obaveštavanjem učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje;
  • davanjem mišljenja i predloga stručnim organima škole, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o Razvojnom planu ustanove, samovrednovanju, zaštiti učenika od nasilja, pravilima ponašanja u školi, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima u školi i van nje.
Vreme realizacije Aktivnosti/teme Način realizacije Nosioci realizacije
Septembar Izbor predsednika i zamenika Učeničkog parlamenta. Formiranje radnih grupa. Sastanak Učeničkog parlamenta Članovi UP , koordinator UP
Septembar-jun   Realizacija planiranih aktivnosti: razmena i nabavka udžbenika,  učešće u planiranju i organizacije ekskurzije. Organizacija sportskih aktivnosti i drugih kulturnih manifestacija. Školske akcije Članovi UP
Septembar – jun Zdravi stilovi života Školske akcije Članovi UP
Septembar -jun Poboljšanje položaja učenika u školi Inicijative UP,  učešće predsednika UP u radu Stručnih organa Škole, sastanak UP Predsednik UP,  članovi UP
Septembar –  jun Učešće u humanitarnim akcijama Organizacija školskih akcija i uključivanje u šire humanitarne akcije Članovi UP
Septembar -jun Saradnja sa UP -a u gradu i unijom Učeničkih parlamenata Srbije UPS Zajednički sastanci,  zajedničke aktivnosti Članovi UP
Septembar -jun Saradnja sa organizacijama za mlade Zajedničke akcije,  učešće u organizovanim akcijama Članovi UP
Maj Učešće u organizacij,zabavnih programa ,  maturske večeri Zajednička akcija maturanata-članova UP Članovi UP