Savet roditelja škole čini po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja. Savet roditelja škole broji 16 članova. Tri predstavnika Saveta roditelja su članovi Školskog odbora ( Ejupović Muhedin, Mehonjić Mirza, Muhović Suad).

Predsednik Saveta roditelja je Zornić Mulka, zamenik Saveta roditelja je Martinović Mirela, zapisničar Gordana Radević.

Članovi saveta roditelja po odeljenjima

Prezime i imePredstavnik odeljenja
Tandir Irina1/1
Rakonjac Ljubisava1/2
Martinović Mirela1/3
Bogućanin Amel1/4
Pejčinović Radoš2/1
Feković Suad2/2
Turković Nahar2/3
Mujagić Amela2/4
Babić Gordana3/1
Zornić Mulka3/2
Muhović Suad3/3
Rastić Izeta3/4
Ejupović Muhedin4/1
Mehonjić Mirza4/2
Baždarević Amel4/3
Halilović Vezira4/4

Savet roditelja škole učestvuje u izvršavanju sledećih zadataka:

  • razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada,
  • izveštaj o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i o samovrednovanju,  
  • predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada,
  • razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija,  
  • razmatra uslove za rad ustanove,
  • daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije,  razmatra i druga pitanja utvrđena Stаtutom.