Članovi Stručnog aktiva za razvojno planiranje su:

 1. Adnan Koštrebić – koordinator
 2. Brulić Besim
 3. Hukić Emina
 4. Pušina Dženita
 5. Rožajac Amor

Članovi stručnog aktiva za razvoj školskog programa su:

 1. Avdić Hedija, pedagog – koordinator
 2. Hajdarpašić Zinaida, prof. engleskog jezika
 3. Dacić Elvis, prof. matematike
 4. Selimović Nusreta, prof. srpskoog jezika
 5. Pećanin Selma, prof. likovne kulture

Tim za samovrednovanje u sledećem sastavu:

 1. Popadić Aleksa, v.d.direktora – koordinator
 2. Kadralija Jasmin, prof. računarstva i informatike
 3. Hukić Emina, prof. matematike
 4. Hamidović Munevera, prof. fizike
 5. Ibrović Munir, prof. hemije
 6. Mešić Izabela, predstavnik Učeničkog parlamenta
 7. Predstavnik Saveta Roditelja
 8. Predstavnik lokalne samouprave

Tim za profesionalni razvoj čine školski pedagog, profesor psihologije i odeljenske starešine IV razreda:

 1. Jelić Leposava – koordinator
 2. Mujagić Alma, prof. psihologije
 3. Selimović Nusreta, odeljenski starešina
 4. Avdić Hedija, pedagog
 5. Rožajac Amor, odeljenski starešina
 6. Biberović Jasmin, odeljenski starešina

Tim za inkluzivno obrazovanje čine odeljenske starešine prvog razreda, profesor psihologije i stručni saradnik –
pedagog:

 1. Avdić Hedija, pedagog – koordinator
 2. Radević Gordana, odeljenski starešina
 3. Slavković Stana, odeljenski starešina
 4. Saračević Suada, odeljenski starešina
 5. Gurdaš Rijalda, odeljenski starešina
 6. Mujagić Alma, profesor psihologije

Članovi tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove su:

 1. Popadić Aleksa, v.d.direktora – koordinator tima
 2. Kahrović Munir, prof. sociologije
 3. Babić Milena, prof. biologije
 4. Selimović Nusreta, prof. srpskog jezika i književnosti

Članovi tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništvo čine profesori izbornih programa:

 1. Pećanin Selma, koordinator
 2. Kadralija Jasmin, prof.izbornih programa
 3. Mujezinović Berna, prof.izbornih programa
 4. Ibrović Munir, prof.izbornih programa
 5. Gilić Ajla, prof.izbornih programa
 6. Kahrović Munira, prof.izbornih programa
 7. Mašović Šemsa, prof.izbornih programa
 8. Drndić Admir, prof.izbornih programa

Članovi Tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja su:

 1. Popadić Aleksa, v.d.direktora – koordinator
 2. Hasić Arifa, sekretar
 3. Avdić Hedija, pedagog
 4. Babić Milena, odeljenski starešina
 5. Nuhović Sumera, odeljenski starešina
 6. Mašović Aida, odeljenski starešina
 7. Hukić Emina, odeljenski starešina
 8. Selimović Nusreta, od. starešina
 9. Jelić Leposava, odeljenski starešina
 10. Biberović Jasmin, odeljenski starešina
 11. Rožajac Amor, odeljenski starešina
 12. Radević Gordana, odeljenski starešina
 13. Slavković Stana, odeljenski starešina
 14. Saračević Suada, odeljenski starešina
 15. Gurdaš Rijalda, odeljenski starešina
 16. Pećanin Selma, odeljenski starešina
 17. Hajdarpašić Zinaida, odeljenski starešina
 18. Papić Adela, odeljenski starešina
 19. Predstavnik lokalne samouprave
 20. Predstavnik Saveta roditelja
 21. Mešić Izabela, predstavnik Učeničkog parlamenta

Predsednik stručnog veća: Selimović Nusreta, prof. srpskog jezika

Članovi stručnog veća:

 1. Papić Adela, prof. srpskog i bosanskog jezika
 2. Mašović Irma, prof. srpskog jezika
 3. Mašović Aida, prof. srpskog i bosanskog jezika
 4. Gurdaš Rijalda, prof. srpskog i bosanskog jezika

Predsednik stručnog veća: Jelić Leposava, prf. engleskog jezika

Članovi stručnog veća:

 1. Brulić Mirela, prof. engleskog jezika
 2. Hajdarpašić Zinaida, prof. engleskog jezika
 3. Saračević Suada, prof. latinskog i francuskog jezika
 4. Hasić Dalida, prof. francuskog jezika
 5. Nuhović Sumera, prof. latinskog i francuskog jezika
 6. Zornić Šaćir, prof. ruskog jezika
 7. Camović Mersija, prof. nemačkog jezika

Predsednik stručnog veća Koštrebić Adnan, prof. filozofije

Članovi veća:

 1. Kahrović Munir, prof. sociologije
 2. Mujagić Alma, prof. psihologije
 3. Gicić Ismo, prof. istorije
 4. Selmanović Samir, prof. istorije
 5. Pećanin Selma, prof. likovne kulture
 6. Rožajac Amor, prof. muzičke kulture

Predsednik stručnog veća – Dacić Elvis, prof. matematike

Članovi veća:  Hamidović Munevera, prof.fizike

 1. Tahirović Dina, prof. fizike
 2. Tahirović Melisa, prof.fizike,
 3. Hukić Emina, prof.matematike
 4. Kurtagić Ilda, prof. matematike
 5. Gilić Nejla, prof. matematike
 6. Radević Gordana, prof. matematike
 7. Babić Milena, prof. biologije
 8. Mašović Šemsa prof. biologije
 9. Brulić Besim, prof. hemije
 10. Mujezinović Berna, prof. hemije
 11. Gilić Rijalda, prof. hemije
 12. Mešić Ermin, prof. fizičkog vaspitanja
 13. Ibrović Semir, prof. fizičkog vaspitanja
 14. Memić Safeta, prof. informatike
 15. Hasanović Mersija, prof. informatike
 16. Biberović Jasmin, prof. informatike
 17. Kadralija Jasmin, prof. informatike

Predsednik stručnog veća: Pećanin Selma, prof. umetnost i dizajn

Članovi veća:

 1. Vejsilović-Dautović Ramiza, prof. veronauke
 2. Mihajilović Miroslav, prof. veronauke
 3. Kahrović Munir, prof. građanskog vaspitanja, JMK, PGD
 4. Kadralija Jasmin, savremene tehnologije
 5. Biberović Jasmin, savremene tehnologije
 6. Gilić Ajla, zdravlje i sport
 7. Ibrović Munir, obrazovanje za održivi razvoj
 8. Mujezinović Berna, obratovanje za održivi razvoj,
 9. Rožajac Amor, umetnost i dizajn

Pedagoški kolegijum čine predsednici stručnih veća i stručnih aktiva, koordinatori stručnih timova i stručni saradnici.

U školskoj 2023/2024. godini članovi pedagoškog kolegijuma su:

 1. Popadić Aleksa, v. d. direktora – koordinator
 2. Selimović Nusreta, predsednik stručnog veća profesora maternjeg jezika
 3. Jelić Leposava, predsednik stručnog veća profesora stranih jezika
 4. Dacić Elvis, predsednik stručnog iz oblasti predmeta prirodnih nauka i veština
 5. Koštrebić Adnan, predsednik stručnog veće iz oblasti predmeta društvenih nauka i umetnosti
 6. Pećanin Selma, predsednik stručnog veća profesora izbornih predmeta i programa
 7. Avdić Hedija, stručni saradnik pedagog
 8. Nuhović Sumera, stručni saradnik bibliotekar

Članovi tima za podršku učenicima prvog razreda čine odeljenske starešine prvog razreda, i to:

 1. Avdić Hedija, pedagog – koordinator,
 2. Radević Gordana, odeljenski starešina,
 3. Slavković Stana, odeljenski starešina,
 4. Saračević Suada, odeljenski starešina,
 5. Gurdaš Rijalda, odeljenski starešina.

Članovi tima za procenu i sprovođenje bezbednosti u školi čine direktor, profesor psihologije, sekretar škole, predsednici stručnih veća, odnosno:

 1. Popadić Aleksa, v.d.direktora – koordinator,
 2. Hasić Arifa, sekretar škole,
 3. Selimović Nusreta, predsednik stručnog veća,
 4. Jelić Leposava, predsenik stručnog veća,
 5. Pećanin Selma, predsednik stručnog veća,
 6. Dacić Elvis, predsednik stručnog veća,
 7. Koštrebić Adnan, predsednik stručnog veća
 8. predstavnik lokalne samouprave,
 9. predstavnik Saveta roditelja,
 10. Izabela Mešić, predstavnik Učeničkog parlamenta.

Članovi tima za pojačani vaspitni rad sa učenicima čine direktor, pedagog i odeljenske starešine, odnosno:

 1. Popadić Aleksa, v.d.direktora- koordinator
 2. Avdić Hedija, pedagog
 3. Babić Milena, odeljenski starešina
 4. Nuhović Sumera, odeljenski starešina
 5. Mašović Aida, odeljenski starešina
 6. Hukić Emina, odeljenski starešina
 7. Selimović Nusreta, od. starešina
 8. Jelić Leposava, odeljenski starešina
 9. Biberović Jasmin, odeljenski starešina
 10. Rožajac Amor, odeljenski starešina
 11. Radević Gordana, odeljenski starešina
 12. Slavković Stana, odeljenski starešina
 13. Saračević Suada, odeljenski starešina
 14. Gurdaš Rijalda, odeljenski starešina
 15. Pećanin Selma, odeljenski starešina
 16. Hajdarpašć Zinaida, odeljenski starešina
 17. Papić Adela, odeljenski starešina