Škola funkcioniše preko svojih upravnih, rukovodećih, stručnih i savetodavnih organa.

Organ upravljanja Škole je školski odbor.

Rukovodeći organ škole je direktor škole.

Stručni organi škole su:

  • Nastavničko veće
  • Odeljenjska veća
  • Stručna veća i timovi
  • Stručni saradnici
  • Pedagoški kolegijum

Savetodavni organ škole je savet roditelja.