ODGOVOR NA KRIZNE SITUACIJE I TRAUMATIČNE DOGAĐAJE

Ministarstvo prosvete je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i UNICEF-om, u okviru projekta „Odgovor na krizne situacije i traumatične događaje“, izradilo video materijale za roditelje i zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja pod nazivom „Roditelji sa decom u kriznim situacijama” i „Nastavnici sa decom u kriznim situacijama”. 

Video materijali su izrađeni u cilju osnaživanja roditelja i zaposlenih u sistemu obrazovanja za pružanje podrške deci, odnosno učenicima, u prevladavanju kriznih i traumatičnih događaja.  

Video materijal za roditelje – Roditelji sa decom u kriznim situacijama

Video materijal za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja –Nastavnici sa decom u kriznim situacijama