Gimnazija Jezdimir Lović u Sjenici počela je sa radom 1961. godine kao istureno odeljenje Gimnazije iz Novog Pazara. Godinu dana kasnije postala je samostalna i kao takva radi i danas.

Prva generacija gimnazijalaca upisana je školsle 1961/62. godine. Te školske godine nastavu je pohađalo 77 učenika na opštem smeru srednjoškolskog obrazovanja. Nastava je otpočela u staroj osmogodišnjoj osnovnoj školi Svetozar Marković i to zbog preopterećenosti škole i rada u nekoliko smena. Prvi direktor gimnazije bio je Mijo Radivojević. Nastavni kadar bio je sastavljen od nastavnika koji su pretežno radili u osnovnoj školi, ali i ponekog profesora. Ubrzo nakon početka rada u školu je pristigao veliki broj nastavnika iz svih delova bivše države, poput profesora Vukumirovića iz Beograda, profesora Minja iz Čačka i profesora Spira iz Splita.

Godine 1962. naša gimnazija se izdvaja od matične gimnazije iz Novog Pazara i postaje samostalna ustanova. Odlukom lokalne samouprave dobija naziv Gimnazija 29. novembar. Šest godina kasnije otpočinje izgradnja školskih zgrada i objekata čime se nastava premešta iz prostorija osnovne škole.

Reforme obrazovanja u SR Srbiji ostavljaju traga na obrazovni proces. Gimnazija 29. novembar se transformiše u Obrazovni centar Jezdimir Lović 1979. godine. Odlukom SO Sjenica 1987. godine obrazovni centar prerasta u Srednju školu Jezdimir Lović. 

Od školske 1990/91. godine u Srednjoj školi Jezdimir Lović nastava se realizuje na opštem smeru gimnazije. Odlukom Vlade Republike Srbije od 13. januara 1993. godine o mreži srednjih škola utvrđeno je da Srednja škola Jezdimir Lović ubuduće radi kao Gimnazija. Školske 1993/94. godine ispunjeni su uslovi u pogledu školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika u radnom odnosu na neodređeno vreme kao i dovoljan broj učenika da Gimnazija Jezdimir Lović može da ostvaruje nastavni plan i program opšteg smera u prvo, drugom, trećem i četvrtom razredu od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Danas Gimnazija Jezdimir Lović radi sa četiri odeljenja opšteg tipa u svakom od četiri razreda, i godišnje upisuje do 120 učenika. Nastava se odvija na srpskom i bosanskom jeziku.

Ova institucija iznedrila je mnogo poznatih imena u našem regionu i poznata je kao rasadnik intelektualaca koji svoje karijere razvijaju u Beogradu, Sarajevu kao i drugim gradovima bivše države ali i sveta. Najponosnija je na bivše sportiste za koje je čuo čitav svet. Profesori gimnazije su uglavnom njeni bivši učenici.