Osnovni podaci o školi

Naziv škole Gimnazija „Jezdimir Lović“ Adresa Save Kovačevića 15, Sjenica

E-mail gimnazijasjenica@yahoo.com

Tel: 020/ 741 053

Internet prezentacija www.gimnazijasjenica.edu.rs

PIB 100947750 V.d. direktora škole Aleksa Popadić

Dan škole 16.april

Nakon višegodišnje transformacije Obrazovnog centra, kasnije Srednje škole ,,Jezdimir Lović’’ u Sjenici, 1993. godine stvoreni su svi društveno-ekonomski, materijalno-tehnički i zakonski uslovi da Srednja škola „JEZDIMIR LOVIĆ“ u Sjenici preraste u Gimnaziju opšteg tipa. Od početka školske 1990. godine Srednja škola „JEZDIMIR LOVIĆ“ realizuje nastavni plan i program Gimnazije – opšteg smera.

Odlukom Vlade Republike Srbije broj 022-55/103 od 13. januara 1993. godine ( Službeni glasnik Republike Srbije broj 7/93) o mreži srednjih škola utvrđeno je da Srednja škola „JEZDIMIR LOVIĆ“ u Sjenici radi u buduće kao Gimnazija opšteg tipa. Škola je upisana u sudski registar Okružnog privrednog suda u Kraljevu kao Gimnazija „JEZDIMIR LOVIĆ“ sa potpunom odgovornošću, Sjenica, ulica Save Kovačevića broj 15. (Rešenje FI-5316-00 od 11.05.1998. godine). Prema pomenutom rešenju o registraciji pod šifrom delatnosti 8531 delatnost škole upisana je kao Opšte srednje obrazovanje.