Nastavak realizacije obuke iz osnova sistema odbrane Republike Srbije

Dana 07.02.2024. godine predstavnici Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Novi Pazar pružili su pomoć u realizaciji treće grupe tema obuka iz oblasti odbrane i bezbednosti. Učenicima su se obratili g. Lazić i g. Milan Mitrović, koji su ih ovom prilikom upoznali sa procedurom prijavljivanja za dobrovoljno služenje vojnog roka, kao i sa mogućnostima školovanja na Univerzitetu odbrane u Beogradu, na Vojnoj akademiji i Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije. Nakon predavanja tokom kojeg su učenici imali priliku da čuju relevantne informacije, učenici su mogli da postave pitanja.