Raspored smena i raspored zvonjenja u školi

Nastava je organizovana u skladu sa propisima nadležnog ministarstva. Učenici u odeljenjima su podeljeni u 2 smene. Prvi i drugi razred su prva smena, a treći i četvrti razred su druga smena. Smene se menjaju na polugodištu.

Ukoliko nadležno ministarstvo promeni drugačije odluke škola će prilagoditi raspored rada.

            Dan škole je 16.april.

            Raspored zvonjenja u školi dat je u narednoj tabeli:

RITAM RADNOG DANAPRVA SMENADRUGA SMENA
1. čas07.00 – 07.4514.00 – 14.45
2. čas07.50 – 08.3514.50 – 15.35
3. čas08.40- 09.2515.40 – 16.25
VELIKI ODMORVELIKI ODMORVELIKI ODMOR
4. čas09.45- 10.3016.45 – 17.30
5. čas10.35 – 11.2017.35 – 18.20
6. čas11.25 – 12.1018.25 – 19.10
7. čas12.25 – 12.5019.15– 19.50