Vreme realizacijeAktivnosti/teme,  sadržajiNačin realizacijeNosioci realizacije i saradnici
Maj -jun„Škola otvorenih vrata“Informisanje,  razgovoriDirektor i eksterni nosilac