Konkurs „Moj kolaž govori francuski” / “Mon collage parle français”

Katedra za romanistiku Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu organizuje i ove godine konkurs „Moj kolaž govori francuski” / “Mon collage parle français”, na temu “Artur Rembo – Samoglasnici” / “Arthur Rimbaud – Voyelles”. Pravo učešća na konkursu imaju učenici svih srednjih škola na teritoriji Republike Srbije, koji uče ili su učili francuski u srednjoj školi, kao i učenici umetničkih škola, koji se takmiče u posebnoj kategoriji. Za učenike srednjih škola koji ne uče i nisu učili francuski u srednjoj školi, takmičenje je regionalno.

Rok za slanje radova je 31. januar 2023. godine, do 19.00 sati.

Adresa za nagradni konkurs je: http://filum.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1490:nagradni-konkurs-moj-kolaz-govori-francuski-2022-katedre-za-romanistiku&catid=21&lang=sr&Itemid=192