Promocija Fakulteta inžinjerskih nauka u našoj školi

Fakultet inžinjerskih nauka u Kragujevcu je najstariji fakultet na Univerzitetu u Kragujevcu. Fakultet je u petak, 01.12.2023. godine, dan pre obeležavanja 63 godine postojanja i rada, održao promociju u Gimnaziji „Jezdimir Lović“. Profesori ovog fakulteta sa Katedre za proizvodno mašinstvo, Vladimir Kočović i Dragan Džunić, upoznali su najpre naše učenike četvrte godine sa studijskim programima. Na ovom fakultetu postoji 6 akreditovanih studijskih programa na osnovnim studijama: Mašinsko inženjerstvo, Računarska tehnika i softversko inženjerstvo, Vojnoindustrijsko inženjerstvo, Urbano inženjerstvo, Automobilsko inženjerstvo i Inženjerstvo zaštite životne sredine. Na svim nivoima studija (osnovne, master i doktorske) postoji 20 akreditovanih studijskih programa na srpskom i dva na engleskom jeziku.  Osim o studijskim programima, učenici si imali priliku da dobiju važne informacije i o upisu na fakultet, besplatnoj pripremnoj nastavi iz matematike, uslovima smeštaja u Kragujevcu, mogućnostima za razmenu u inostranstvu tokom studija, kao i sa opcijama za nastavak školovanja i zaposlenje nakon studija.