Projekat na temu „Kulturna diplomatija u okviru Erazmus+“

Učenici IV razreda, Tefik Halilović i Hamza Suljić, učestvovali su u Erazmus+ projektu u Atini. Projekat na temu „Kulturna diplomatija u okviru Erazmus+“ organizovala je NVO Horizons For Youth GR, u periodu od 12. do 20. oktobra, a pored naših učenika u projektu su učestvovali i učenici srenjih škola iz Grčke, Španije, Nemačke, Holandije, Mađarske, Turske, Litvanije i Italije.

Ideja projekta bila je da se učesnici upoznaju sa pojmom kulturne diplomatije, i da se učešćem u različitim aktivnostima, poput radionica, disusija, poseta institucijama od značaja, razviju empatiju i poštovanje prema drugačijim kulturama, da razviju veštine komunikacije i međukulturalno razumevanje.

Drago nam je sto su učenici naše škole dobili šansu da učestvuju u ovakvom projektu, gde su mogli da nauče mnogo o drugim kulturama, upoznaju razne ljude, kao i predstave našu školu, grad i državu u najboljem svetlu!