11 maj Dan bošnjačke nacionalne zastave

Obeležen 11. maj, Dan bošnjačke nacionalne zastave

Profesorke bosanskog jezika i književnosti, Rijalda Muhović i Adela Papić, organizovale su priredbu povodom obeležavanja Dana bošnjačke nacionalne zastave. Edukativno-zabavnim programom predstavljen je deo bogate kulturno-istorijske baštine Bošnjaka sa prostora Sandžaka.

Zahvaljujemo se profesorima i učenicima koji su učestvovali u organizaciji i izvođenju priredbe.